โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 89, 178 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 89, 178 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 89, 178 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 89, 178 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 89, 178 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 178 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 89 คือ
189

ตัวประกอบของ 178 คือ
1289178

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 89, 178 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 89, 178 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 89, 178 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 89
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 89, 178 = 89

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 178 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

89
)89
178
12
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 89, 178 คือ = 89

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 178 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 178 ด้วยจำนวนน้อย 89
        2
89
)178
178
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 89
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 89, 178 = 89