โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 87, 203 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 203 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 87, 203 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 87, 203 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 87, 203 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 203 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 87 คือ
132987

ตัวประกอบของ 203 คือ
1729203

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 87, 203 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 203 คือ 29

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 203 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
87 แยกตัวประกอบได้ = 3x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
203 แยกตัวประกอบได้ = 7x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 87, 203 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 203 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 203 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)87
203
37
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 203 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 203 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 203 ด้วยจำนวนน้อย 87
        2
87
)203
174
29
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 87
     3
29
)87
87
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 87, 203 = 29
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ