โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 87, 145 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 145 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 87, 145 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 87, 145 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 87, 145 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 145 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 87 คือ
132987

ตัวประกอบของ 145 คือ
1529145

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 87, 145 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 145 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 87, 145 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 145 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 145 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)87
145
35
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 145 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 145 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 145 ด้วยจำนวนน้อย 87
        1
87
)145
87
58
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 58 ไปหาร 87
     1
58
)87
58
29
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 58
     2
29
)58
58
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 145 = 29
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ