โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 87, 116 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 116 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 87, 116 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 87, 116 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 87, 116 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 116 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 87 คือ
132987

ตัวประกอบของ 116 คือ
1242958116

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 87, 116 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 87, 116 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 87, 116 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 116 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 116 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)87
116
34
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 116 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 87, 116 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 116 ด้วยจำนวนน้อย 87
        1
87
)116
87
29
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 87
     3
29
)87
87
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 87, 116 = 29