โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 82, 205 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 205 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 82, 205 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 82, 205 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 82, 205 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 205 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 82 คือ
124182

ตัวประกอบของ 205 คือ
1541205

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 82, 205 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 205 คือ 41

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 205 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
82 แยกตัวประกอบได้ = 2x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
205 แยกตัวประกอบได้ = 5x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 82, 205 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 41
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 205 = 41

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 205 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

41
)82
205
25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 205 คือ = 41

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 205 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 205 ด้วยจำนวนน้อย 82
        2
82
)205
164
41
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 41 ไปหาร 82
     2
41
)82
82
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 41
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 205 = 41