โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 80, 260 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 260 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 80, 260 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 80, 260 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 80, 260 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 260 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 80 คือ
124581016204080

ตัวประกอบของ 260 คือ
1245101320265265130260

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 80, 260 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 260 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 80, 260 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 260 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 260 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)80
260
2
)40
130
5
)20
65
413
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 260 คือ = 2 x 2 x 5 = 20

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 260 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 260 ด้วยจำนวนน้อย 80
        3
80
)260
240
20
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 80
     4
20
)80
80
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 20
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 260 = 20