โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 76, 124 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 124 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 76, 124 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 124 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 76, 124 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 124 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 76 คือ
124193876

ตัวประกอบของ 124 คือ
1243162124

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 76, 124 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 124 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 76, 124 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 124 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 124 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)76
124
2
)38
62
1931
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 124 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 124 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 124 ด้วยจำนวนน้อย 76
        1
76
)124
76
48
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 48 ไปหาร 76
     1
48
)76
48
28
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 48
     1
28
)48
28
20
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 28
     1
20
)28
20
8
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 20
     2
8
)20
16
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 124 = 4