โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 133 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 133 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 133 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 133 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 133 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 133 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 133 คือ
1719133

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 7, 133 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 133 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 7, 133 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 7, 133 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 133 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)7
133
119
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 7, 133 คือ = 7

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 133 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 133 ด้วยจำนวนน้อย 7
       19
7
)133
133
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 7, 133 = 7
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ