โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 69, 159 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 69, 159 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 69, 159 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 69, 159 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 69, 159 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 69, 159 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 69 คือ
132369

ตัวประกอบของ 159 คือ
1353159

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 69, 159 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 69, 159 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 69, 159 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 69, 159 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 69, 159 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)69
159
2353
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 69, 159 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 69, 159 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 159 ด้วยจำนวนน้อย 69
        2
69
)159
138
21
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 69
     3
21
)69
63
6
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 21
     3
6
)21
18
3
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 69, 159 = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ