โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 68, 212 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 68, 212 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 68, 212 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 68, 212 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 68, 212 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 68, 212 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 68 คือ
124173468

ตัวประกอบของ 212 คือ
12453106212

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 68, 212 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 68, 212 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 68, 212 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 68, 212 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 68, 212 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)68
212
2
)34
106
1753
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 68, 212 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 68, 212 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 212 ด้วยจำนวนน้อย 68
        3
68
)212
204
8
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 68
     8
8
)68
64
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 68, 212 = 4