โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 55, 155 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 55, 155 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 55, 155 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 55, 155 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 55, 155 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 55, 155 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 55 คือ
151155

ตัวประกอบของ 155 คือ
1531155

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 55, 155 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 55, 155 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 55, 155 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
55 แยกตัวประกอบได้ = 5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
155 แยกตัวประกอบได้ = 5x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 55, 155 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 55, 155 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 55, 155 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)55
155
1131
ตอบ ห.ร.ม.ของ 55, 155 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 55, 155 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 155 ด้วยจำนวนน้อย 55
        2
55
)155
110
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 55
     1
45
)55
45
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 45
     4
10
)45
40
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 55, 155 = 5
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ