โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 47, 103 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 103 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 47, 103 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 47, 103 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 47, 103 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 103 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 47 คือ
147

ตัวประกอบของ 103 คือ
1103

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 47, 103 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 103 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 47, 103 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 47, 103 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 103 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 103 ด้วยจำนวนน้อย 47
        2
47
)103
94
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 47
     5
9
)47
45
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 9
    4
2
)9
8
1
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 47, 103 = 1