โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 41, 205 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 41, 205 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 41, 205 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 41, 205 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 41, 205 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 41, 205 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 41 คือ
141

ตัวประกอบของ 205 คือ
1541205

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 41, 205 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 41, 205 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 41, 205 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 41
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 41, 205 = 41

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 41, 205 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

41
)41
205
15
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 41, 205 คือ = 41

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 41, 205 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 205 ด้วยจำนวนน้อย 41
        5
41
)205
205
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 41
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 41, 205 = 41