โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 29, 203 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 29, 203 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 29, 203 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 29, 203 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 29, 203 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 203 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 29 คือ
129

ตัวประกอบของ 203 คือ
1729203

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 29, 203 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 29, 203 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 29, 203 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 29, 203 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 203 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)29
203
17
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 29, 203 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 29, 203 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 203 ด้วยจำนวนน้อย 29
        7
29
)203
203
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 29, 203 = 29