โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 135 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 135 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 135 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 135 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 135 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 135 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 135 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 135 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 24, 135 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 135 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 135 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)24
135
845
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 135 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 135 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 135 ด้วยจำนวนน้อย 24
        5
24
)135
120
15
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 24
     1
15
)24
15
9
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 15
     1
9
)15
9
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 9
    1
6
)9
6
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 135 = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ