โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 213 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 213 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 213 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 213 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 213 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 213 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 213 คือ
1371213

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 21, 213 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 213 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 21, 213 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 21, 213 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 213 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)21
213
771
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 21, 213 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 213 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 213 ด้วยจำนวนน้อย 21
       10
21
)213
210
3
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 21
     7
3
)21
21
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 21, 213 = 3