โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 106, 256 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 106, 256 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 106, 256 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 106, 256 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 106, 256 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 256 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 106 คือ
1253106

ตัวประกอบของ 256 คือ
1248163264128256

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 106, 256 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 106, 256 โดยการแยกตัวประกอบ

256 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 106, 256 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 106, 256 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 256 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)106
256
53128
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 106, 256 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 106, 256 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 256 ด้วยจำนวนน้อย 106
        2
106
)256
212
44
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 44 ไปหาร 106
      2
44
)106
88
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 44
     2
18
)44
36
8
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 18
     2
8
)18
16
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 106, 256 = 2