เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมหาค.ร.น.ของจำนวนนับ

ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาค.ร.น. โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการค.ร.น.ให้อัตโนมัติ

🔍 ค้นหาค.ร.น.

1 ใส่ตัวเลขที่ต้องการหา ค.ร.น อย่างน้อย 2 ตัว เช่น 2, 4

2 กดปุ่ม "ค้นหาค.ร.น"

3 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ


ค.ร.น.ของ 2, 4 คือะไร ?
มาดูคำตอบและวิธีหาค.ร.น.ของ 2, 4 กันเลย

1.วิธีหาค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

แยกตัวประกอบแต่ละจำนวนให้อยู่ในรูปจำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบของ 2 คือ 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ 2 , 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ

จากผลการแยกตัวประกอบของ 2, 4 ปรากฎว่า
- มีตัวประกอบเฉพาะที่ซ้ำกัน(ซ้ำกัน 1 คู่เอาออกมา 1 ตัว)คือ 2
- ตัวประกอบที่ไม่ซ้ำที่เหลือคือ 2

2.วิธีหาค.ร.น.โดยการหาตัวประกอบ

2 เป็นตัวประกอบของ
246810

4 เป็นตัวประกอบของ
48121620

เลือกจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่ซ้ำกันมาเป็น ค.ร.น.

3.วิธีหาค.ร.น.ด้วยวิธีหารสั้น

- นำจำนวนที่ต้องการหาค.ร.น.มาเป็นตัวตั้งแล้วหารทุกตัวด้วยจำนวนเฉพาะ
- หารไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่สามารถหาตัวหารที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารได้ลงตัวทุกจำนวนได้อีกแล้ว
- นำตัวหารมาคูณกันกับเศษที่เหลือจะได้เป็นค่า ค.ร.น.

2
)24
2
)12
11
ตอบ ค.ร.น.ของ 2, 4 คือ 2 x 2 x 1 x 1 = 4

4.การหาค.ร.น.โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ก่อนอื่นต้องหา ห.ร.ม. ของ 2, 4 ซ่ะก่อนโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 4 ด้วยจำนวนน้อย 2
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4 = 2
ส่วน ค.ร.น. ของ 2, 4 เท่ากับ
a x b
ห.ร.ม. ของ a, b
=
4 x 2
2
=
4

ค.ร.น.ของจำนวนนับอื่นๆ