การเขียน css กำหนดให้ footer อยู่ติดด้านล่างของเว็บเพจตลอดเวลาง่ายมากเลยขอบอก


🕑 23 ก.พ. 2562
การเขียน css กำหนดให้ footer อยู่ติดด้านล่างของเว็บเพจตลอดเวลาง่ายมากเลยขอบอก

มาทำให้ footer อยู่ติดด้านล่างหรือ header อยู่ด้านบนของเว็บเพจตลอดเวลาด้วย css โดยใช้คำสั่ง position: fixed กันดีกว่า

 ตัวอย่าง code html และ css การกำหนดให้ footer อยู่ติดด้านล่างของเว็บเพจลองก็อปปี้ code ไปลองรันดูกันได้เลย

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <style>
   .footer {
    position: fixed;
    left: 0;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    background-color: red;
    color: white;
    text-align: center;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
<div class="footer">
 <p>Footer</p>
</div>
 </body>
</html>

 

มาดูความหมายของคำสั่งที่สำคัญ ๆจากตัวอย่าง code css  ด้านบนกัน

position: fixed คือกำหนดไม่ให้ element อยู่กับที่ไม่เลื่อนตาม scroll 
left: 0 คือ กำหนดให้อยู่ชิดซ้ายสุดของเพจ หรือตำแหน่ง pixel ที่ 0 นับจากซ้ายมือของหน้าเว็บ
bottom: 0 คือ กำหนดให้อยู่ล่างสุดของเพจ หรือตำแหน่ง pixel ที่ 0 นับจากด้านล่างหน้าเว็บ

ส่วนใครที่อยากให้ menu หรือส่วนของ header อยู่ติดด้านบนของเว็บเพจตลอดเวลาก็สามารทำได้คล้ายกับส่วนของ footer แค่ค่า code css จาก bottom : 0 เป็น top : 0; ตามตัวอย่าง code ด้านล่าง

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <style>
   .footer {
    position: fixed;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
    background-color: red;
    color: white;
    text-align: center;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
<div class="header">
 <p>header</p>
</div>
 </body>
</html>

 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกับการเขียนโปรแกรมน่ะครับ😍

เทพควิช-lnwquiz