เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา PHP + แจกซอสโค้ดฟรี


🕑 28 พ.ย. 2562
เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา PHP + แจกซอสโค้ดฟรี

ใครกำลังฝึกเขียนภาษา PHP ลองเอาโค้ดโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-24 ด้วยภาษา PHP ไปศึกษากันดูได้เลย

ขั้นตอนการเโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12  ด้วยภาษา PHP มีดังนี้

1สร้างไฟล์ชื่อ test.php ขึ้นมา 1 ไฟล์

2สร้างฟังก์ชั่นชื่อ generate_multiple_table( โดยมี paramiter 2 ตัว คือ $start =หมายเลขแม่สูตรคูณ , $end คือจำนวนแถวที่จะให้แสดงในแต่ละแม่สูตรคูณ(โดยทั่งไปจะมีแค่ 12 บรรทคือ 1-12) 

<?php
function generate_multiple_table($start,$end=FALSE)
{
 $result=array();
 $row = 12;
 if($end==FALSE)
 {
  $end=$start;
 }
 //วนลูปแม่สูตรคูณแต่ละแม่
 for ($start; $start <= $end; ++$start)
 {
  //วนลูปแถวที่ 1 ถึง 12
  for($i=1;$i<=$row;$i++)
  {
   //เก็บค่าสูตรคูณแต่ละแม่ใส่ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ
   //ใช้หมายเลขสูตรคูณ $start แต่ละแม่ key ตัวแรก
   //ใช้หมาย $row 1-12 เป็น key ตัวตัวที่สอง
   $result[$start][$i]=$start." x ".$i." = ".($start * $i);
  }
 }
 return $result;
}

คำสั่งที่ใช้ในฟังก์ชั่น multiple_table ไม่มีการใช้คำสั่งที่ซับซ้อนน้องๆที่เคยเขียนภาษา PHP น่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก 

3จากนั้นให้ทดลองเรียนกใช้ฟังก์ชั่น generate_multiple_table ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

$output=generate_multiple_table(2,12);
// คำสั่ง print_r ใช้สำหรับปริ๊นดูโครงสร้างของตัวแปร
print_r($output);

4เปิดเบราเซอร์เช่น google chrome แล้วรันอยู่ url http://localhost/test.php แล้วคลิกขวา view source เราจะเห็นโครงสร้างตัวแปรดังตัวอย่างด้านล่าง

5ค่าที่ได้อยู่ในตัวแปร $output ที่ได้จากฟังก์ชั่น generate_multiple_table จะเป็นตัวแปรอารย์ 2 มิติ

Array
(
  [2] => Array
    (
      [1] => 2 x 1 = 2
      [2] => 2 x 2 = 4
      [3] => 2 x 3 = 6
      [4] => 2 x 4 = 8
      [5] => 2 x 5 = 10
      [6] => 2 x 6 = 12
      [7] => 2 x 7 = 14
      [8] => 2 x 8 = 16
      [9] => 2 x 9 = 18
      [10] => 2 x 10 = 20
      [11] => 2 x 11 = 22
      [12] => 2 x 12 = 24
    )

  [3] => Array
    (
      [1] => 3 x 1 = 3
      [2] => 3 x 2 = 6
      [3] => 3 x 3 = 9
      [4] => 3 x 4 = 12
      [5] => 3 x 5 = 15
      [6] => 3 x 6 = 18
      [7] => 3 x 7 = 21
      [8] => 3 x 8 = 24
      [9] => 3 x 9 = 27
      [10] => 3 x 10 = 30
      [11] => 3 x 11 = 33
      [12] => 3 x 12 = 36
    )

  [4] => Array
    (
      [1] => 4 x 1 = 4
      [2] => 4 x 2 = 8
      [3] => 4 x 3 = 12
      [4] => 4 x 4 = 16
      [5] => 4 x 5 = 20
      [6] => 4 x 6 = 24
      [7] => 4 x 7 = 28
      [8] => 4 x 8 = 32
      [9] => 4 x 9 = 36
      [10] => 4 x 10 = 40
      [11] => 4 x 11 = 44
      [12] => 4 x 12 = 48
    )

  [5] => Array
    (
      [1] => 5 x 1 = 5
      [2] => 5 x 2 = 10
      [3] => 5 x 3 = 15
      [4] => 5 x 4 = 20
      [5] => 5 x 5 = 25
      [6] => 5 x 6 = 30
      [7] => 5 x 7 = 35
      [8] => 5 x 8 = 40
      [9] => 5 x 9 = 45
      [10] => 5 x 10 = 50
      [11] => 5 x 11 = 55
      [12] => 5 x 12 = 60
    )

  [6] => Array
    (
      [1] => 6 x 1 = 6
      [2] => 6 x 2 = 12
      [3] => 6 x 3 = 18
      [4] => 6 x 4 = 24
      [5] => 6 x 5 = 30
      [6] => 6 x 6 = 36
      [7] => 6 x 7 = 42
      [8] => 6 x 8 = 48
      [9] => 6 x 9 = 54
      [10] => 6 x 10 = 60
      [11] => 6 x 11 = 66
      [12] => 6 x 12 = 72
    )

  [7] => Array
    (
      [1] => 7 x 1 = 7
      [2] => 7 x 2 = 14
      [3] => 7 x 3 = 21
      [4] => 7 x 4 = 28
      [5] => 7 x 5 = 35
      [6] => 7 x 6 = 42
      [7] => 7 x 7 = 49
      [8] => 7 x 8 = 56
      [9] => 7 x 9 = 63
      [10] => 7 x 10 = 70
      [11] => 7 x 11 = 77
      [12] => 7 x 12 = 84
    )

  [8] => Array
    (
      [1] => 8 x 1 = 8
      [2] => 8 x 2 = 16
      [3] => 8 x 3 = 24
      [4] => 8 x 4 = 32
      [5] => 8 x 5 = 40
      [6] => 8 x 6 = 48
      [7] => 8 x 7 = 56
      [8] => 8 x 8 = 64
      [9] => 8 x 9 = 72
      [10] => 8 x 10 = 80
      [11] => 8 x 11 = 88
      [12] => 8 x 12 = 96
    )

  [9] => Array
    (
      [1] => 9 x 1 = 9
      [2] => 9 x 2 = 18
      [3] => 9 x 3 = 27
      [4] => 9 x 4 = 36
      [5] => 9 x 5 = 45
      [6] => 9 x 6 = 54
      [7] => 9 x 7 = 63
      [8] => 9 x 8 = 72
      [9] => 9 x 9 = 81
      [10] => 9 x 10 = 90
      [11] => 9 x 11 = 99
      [12] => 9 x 12 = 108
    )

  [10] => Array
    (
      [1] => 10 x 1 = 10
      [2] => 10 x 2 = 20
      [3] => 10 x 3 = 30
      [4] => 10 x 4 = 40
      [5] => 10 x 5 = 50
      [6] => 10 x 6 = 60
      [7] => 10 x 7 = 70
      [8] => 10 x 8 = 80
      [9] => 10 x 9 = 90
      [10] => 10 x 10 = 100
      [11] => 10 x 11 = 110
      [12] => 10 x 12 = 120
    )

  [11] => Array
    (
      [1] => 11 x 1 = 11
      [2] => 11 x 2 = 22
      [3] => 11 x 3 = 33
      [4] => 11 x 4 = 44
      [5] => 11 x 5 = 55
      [6] => 11 x 6 = 66
      [7] => 11 x 7 = 77
      [8] => 11 x 8 = 88
      [9] => 11 x 9 = 99
      [10] => 11 x 10 = 110
      [11] => 11 x 11 = 121
      [12] => 11 x 12 = 132
    )

  [12] => Array
    (
      [1] => 12 x 1 = 12
      [2] => 12 x 2 = 24
      [3] => 12 x 3 = 36
      [4] => 12 x 4 = 48
      [5] => 12 x 5 = 60
      [6] => 12 x 6 = 72
      [7] => 12 x 7 = 84
      [8] => 12 x 8 = 96
      [9] => 12 x 9 = 108
      [10] => 12 x 10 = 120
      [11] => 12 x 11 = 132
      [12] => 12 x 12 = 144
    )

)

- ต่อมาก็ให้เราลองเปลี่ยนเพิ่มโค้ด for สำหรับวน loop แม่สูตรคูณที่ในตัวแปร $output ที่ได้จากฟังก์ชั่น generate_multiple_table

- loop for แรกใช้วนแม่สูตรคูณ 2-12

- loop for ที่สองใช้สำหรับนแสดงค่าบรรทัด 1-12 ของสูตรคูณแต่ละแม่

โคัดด้านล่างนี้จะเป็นโค้ดที่สมบูรณ์สามารถนำไปลองทดสอบรันกันได้เลย

<?php
function generate_multiple_table($start,$end=FALSE)
{
 $result=array();
 $row = 12;
 if($end==FALSE)
 {
  $end=$start;
 }
 //วนลูปแม่สูตรคูณแต่ละแม่
 for ($start; $start <= $end; ++$start)
 {
  //วนลูปแถวที่ 1 ถึง 12
  for($i=1;$i<=$row;$i++)
  {
   //เก็บค่าสูตรคูณแต่ละแม่ใส่ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ
   //ใช้หมายเลขสูตรคูณ $start แต่ละแม่ key ตัวแรก
   //ใช้หมาย $row 1-12 เป็น key ตัวตัวที่สอง
   $result[$start][$i]=$start." x ".$i." = ".($start * $i);
  }
 }
 return $result;
}

$output=generate_multiple_table(2,12);
foreach($output as $key =>$v)
{
 echo('สูตรคูณแม่ '.$key.'<br>');
 foreach($v as $key_row =>$v_row)
 {
  echo($v_row.'<br>');
 }
 echo('-------------------'.'<br>');
}

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดด้านบน 

สูตรคูณแม่ 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
-------------------
สูตรคูณแม่ 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
3 x 11 = 33
3 x 12 = 36
-------------------
สูตรคูณแม่ 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
4 x 11 = 44
4 x 12 = 48
-------------------
สูตรคูณแม่ 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
5 x 11 = 55
5 x 12 = 60
-------------------
สูตรคูณแม่ 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
6 x 11 = 66
6 x 12 = 72
-------------------
สูตรคูณแม่ 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
7 x 11 = 77
7 x 12 = 84
-------------------
สูตรคูณแม่ 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
8 x 11 = 88
8 x 12 = 96
-------------------
สูตรคูณแม่ 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
9 x 11 = 99
9 x 12 = 108
-------------------
สูตรคูณแม่ 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
10 x 11 = 110
10 x 12 = 120
-------------------
สูตรคูณแม่ 11
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
11 x 11 = 121
11 x 12 = 132
-------------------
สูตรคูณแม่ 12
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144
-------------------
 

***โค้ดด้านบนแอดมินได้แฝง bug บางอย่างไว้นอยากให้น้องๆทดลองรันโคัดและใส่พารามิเตอร์ในฟังก์ชั่น generate_multiple_table หลายๆแบบดู หรือไม่ก็ทดลองนำโค้ดของแอดมินไปพัฒนาต่อยอดกันดูได้น่ะจ๊ะบ๊ายบาย

เทพควิช-lnwquiz