เขียนโค้ดสุ่มตัวเลขและตัวอักษรไม่ซ้ำด้วยภาษา JavaScript


🕑 27 ก.พ. 2564
เขียนโค้ดสุ่มตัวเลขและตัวอักษรไม่ซ้ำด้วยภาษา JavaScript

ลองเอาคำสั่ง Math.random() ของภาษา JavaScript มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขและตัวอักษรไม่ซ้ำกันดีกว่า

สามารถนำโค้ดการสุ่มตัวเลขและตัวอักษรด้านล่างไปใช้งานหรือพัฒนาต่อยอดได้เลยน่ะครับ เช่นนำไปใช้สร้างรหัสผ่าน เป็นต้น

//สร้างฟังก์ชั่นรับพารามิเตอร์ 1 ตัวคือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการสุ่ม
function generateString(length) {
  characters ='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  result = '';
  //นับจำนวนตัวอักษร
  charactersLength = characters.length;
  //วนลูปตามจำนวนตัวอักษร
  for ( let i = 0; i < length; i++ ) {
    //เอาตัวอักษรตามตำแหน่งที่ random มาได้เก็บไว้ในตัวแปร result
    result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
  }

  return result;
}
//ทดลองเรียกใช้ฟังก์ชั่น
console.log(generateString(5));
//ตัวอย่างผลลัพธ์
JjFi8

 

เทพควิช-lnwquiz