เทพควิช-lnwquiz
แบบทดสอบความรู้รอบตัว รอบโลก 10 ข้อพร้อมเฉลย

แบบทดสอบวัดความรู้รอบตัว, รอบโลก พร้อมเฉลย

มาทดสอบวัดความรู้รอบตัว, รอบโลกด้วยแบบทดสอบที่รวมคำถามไว้มากมาย พร้อมเฉลยคำตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ข้อที่1ข้อใดคือหญ้าหนวดแมวข้อใดคือหญ้าหนวดแมว
👍 ถูกต้องค่ะ 👍
❌ คุณตอบผิดค่ะ ❌
🤣 คุณมันโคตรอ่อนหัดแค่ข้อ 1 ก็ตอบผิด
ลิงค์เฉลย
เริ่มทำแบบทดสอบใหม่ >>>
ยินดีด้วย
คุณคือผู้พิชิตแบบทดสอบความรู้รอบตัวของเรา
คุณนี่มันสุดยอดจริงๆ ข้าน้อยขอคารวะ

คู่มือการใช้งานแบบทดสอบวัดความรู้รอบตัว, รอบโลก

มีขั้นตอนและหลักการใช้งานดังนี้
  • คำถามจะมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 ระดับความยากง่าย
  • อ่านคำถามแล้วคลิกเลือกคำตอบ จากนั้นให้กดปุ่ม "คลิกยืนยันคำตอบ"
  • ถ้าคุณตอบผิดจะมีข้อความแจ้งเตือนพร้อมเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้ พร้อมด้วยลิงค์บทความเฉลยคำตอบให้อ่านเพิ่มเติม
    เมื่อตอบผิดจะมีข้อความแจ้งเตือนพร้อมเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้
  • หากตอบถูกให้คลิกปุ่ม "ข้อถัดไป >>>" เพื่อทำแบบทดสอบข้อต่อไป
    ภาพหน้าจอเมื่อคุณตอบคำถามถูก
  • ถ้าตอบคำถามถูกทั้ง 10 ข้อจะมีข้อความชื่นชมและยินดี ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง
ผู้พิชิตแบบทดสอบวัดความรู้
😁 สุดท้ายนี้เราขอท้าทุกคน 😏"ถ้าหากคุณแน่ ก็มาทำแบบทดสอบของเราให้ผ่านกันดู"