เริ่มต้นเป็น Web Developer ต้องรู้อะไรบ้าง


🕑 25 ส.ค. 2560
เริ่มต้นเป็น Web Developer ต้องรู้อะไรบ้าง

ยุคออนไลน์ ณ เวลานี้ Web Developer เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก ดังนั้นหาหากใครอยากเป็น Web Developer แต่ไม่รู้ว่าต้องต้องศึกษาอะไรบ้าง วันนี้เทพควิชจัดให้

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Web Developer จะแบ่งออก 3 แบบดังนี้

1.Front End Web Developer 

ภาษาที่ Front End Web Developer  ในเมืองไทยนิยมใช้เขียนในปัจจุุบัน

  • HTML & HTML5
  • JavaScript  ล่าสุดพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น ES6  ปัจจุบันมี  JavaScript Framework ที่นิยมใช้กัน คือ jQuery, React.js, AngularJS  
  • TypeScript (TypeScript พัฒนามาจาก JavaScript ES6)
  • css  มี  css framework ที่นิมยมใช้กัน เช่น Bootstrap,bulema และ foundation

ในส่วนของ Front End Web Developer  แอดมินขอแนะนำว่าอย่างน้อย ๆ ควรศึกษาภาษา CSS + JavaScript ไว้ครับ

***คำแนะนำจากแอดมิน ไม่ว่าจะเริ่มศึกษาภาษาใดก็แล้วแต่ ก่อนที่เราจะไปใช้งาน Framework ต้องหัดเขียนโค้ดด้วยคำสั่งในภาษานั้น ๆ เพี้ยว ๆ ให้ได้ระดับนึงก่อนเพื่อเป็นพื้นฐาน ก่อนใปการศึกษา Framework ในภาษานั้น ๆครับ

2.Back End Web Developer

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมของ Back End Web Developer ที่นิยมในเมืองไทย

  • PHP  ปัจจุบันมี PHP Framework ที่นิ่ยมใช้กัน เช่น Laravel,Codeigniter,YII และ Symfony เป็นต้น
  • JavaScript  (นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บทั้งในส่วนของ Front End และ Back End  )
  • Python  ปัจุบันมี Python Framework ที่นิยมใชักัน เช่น Django,  Flask, Pyramid เป็นต้น
  • Go  เป็นภาษาที่พัฒนาโดย Google ซึ่ง ณ ปี 2017 ในองกรณ์ใหญ่ ๆ เริ่มนำภาษา Go มาใช้กันบ้างแล้วเพาะมีความเร็วในการทำงานสูงมาก
  • ASP
  • TypeScript (ตัวนี้ไม่มีในกราฟน่ะครับ เพาะในกราฟใส่ได้แค่ 5 ตัว TypeScript พัฒนามาจาก JavaScript ES6)

ในส่วนของ Back End Web Developer แอดมินขอแนะนำว่าอย่างน้อย ๆ ควรศึกษาภาษา PHP + JavaScript + GO ไว้น่ะครับ รับรองไม่ว่าวันนี้หรืออนาคตไม่ตกงานแน่นอน

***คำแนะนำจากแอดมิน ไม่ว่าจะเริ่มศึกษาภาใดก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งาน Framework ต้องหัดเขียนโค้ดด้วยคำสั่งในภาษานั้น ๆ เพี้ยว ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา Framework ในภาษานั้นครับต่อมาเรามาดูฐานข้อมูล(Data Base) ที่ Back End Web Developer  นิยมใช้ในเมืองไทยที่ศึกษาไว้จะไม่ตกงานแน่นอ ซึ่งมีดังนี้3.Full Stack Web Developer คือคนที่เป็นทั้ง Back End Web Developer และ Front End Web Developer

 IDE  ย่อมาจาก Integrated Development Environment เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ด IDE ที่ Web Developer  ส่วนใหญ่ใช้กัน ก็จะมี

(อ่านรายละเอียดข้อดีข้อเสียของ IDE แต่ละตัวเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้น่ะครับ  >>แนะนำโปรแกรมสำหรับเขียนเว็บ ด้วยภาษา PHP หรือ PHP IDE<<) 

สุดท้ายก็มาถึงเรื่องเงินเดือนในตลาดแรงงาน ใครที่เป็น  Full Stack Web Developer  จะได้เงินเดือนสูงสุด รองลงมาคือ Back End Web Developer และ Front End Web Developer  ตามลำดับ

 
เทพควิช-lnwquiz