เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา Python(ไพทอน)


🕑 28 พ.ย. 2562
เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา Python(ไพทอน)

ใครกำลังฝึกเขียนภาษา Python(ไพทอน) ลองเอาโค้ดโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-24 ด้วยภาษา Python(ไพทอน) ไปศึกษากันดูได้เลย

ถ้าเครื่องของน้องๆคนไหนยังไม่ได้ติดตั้ง python สามารถทดสอบเขียนโปรแกรมหรือเอาโค้ดด้านล่างไปรันได้ที่ https://repl.it/languages/python3 ได้เลยครับเป็นเว็บที่สามารถเขียนและรันภาษา Python(ไพทอน) ออนไลน์

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12  ด้วยภาษา Python มีดังนี้

1สร้างฟังก์ชั่นชื่อ multiple_table โดยมี paramiter 1 ตัว คือ n=หมายเลขแม่สูตรคูณ

def multiple_table(n):
 print('สูตรคูณแม่ '+str(n))
 # range (1, 12 + 1) คือสร้างชุดตัวเลข 1 - 12 
 for i in range (1, 12 + 1):
  print("%d * %d = %d" % (n, i, n * i))

คำสั่งที่สำคัญๆที่มีการใช้ในฟังก์ชั่น multiple_table มีดังนี้

- str(n) คือคำสั่งใช้แปลงค่าตัวแปร n ให้เป็นเป็น string

- print("%d * %d = %d" % (n, i, n * i)) คือ เครื่องหมาย “%” ตัวสุดท้ายใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่ต้องการนำข้อมูลมาแทน โดยไพทอนจะเอาค่าข้อมูลในตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บมาใส่แทน %d ที่อยู่ด้านหน้า

- range (1, 12 + 1)

 

2ทดลองสร้างสูตรคูณแม่ 8 โดยการเรียกใช้ฟังก์ชั่น multiple_table ที่สร้างขึ้นมา

multiple_table(8)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของโค้ดด้านบนคือสูตรคูณแม่ 8

ทดลองรันคำสั่งสร้างสูตรคูณแม่ 8

สูตรคูณแม่ 8
8 * 1 = 8
8 * 2 = 16
8 * 3 = 24
8 * 4 = 32
8 * 5 = 40
8 * 6 = 48
8 * 7 = 56
8 * 8 = 64
8 * 9 = 72
8 * 10 = 80
8 * 11 = 88
8 * 12 = 96

ทดลองสร้างสูตรคูณแม่ 2 โดยการเรียกใช้ฟังก์ชั่น multiple_table ที่สร้างขึ้นมา

multiple_table(2)
สูตรคูณแม่ 2
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20
2 * 11 = 22
2 * 12 = 24

ทดลองสร้างสูตรคูณแม่ 2-12 โดยการเรียกใช้ฟังก์ชั่น multiple_table ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง for วนลูป

for i in range(2, 12+1):
 multiple_table(i)
 print('------------------------')
สูตรคูณแม่ 2
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20
2 * 11 = 22
2 * 12 = 24
------------------------
สูตรคูณแม่ 3
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
3 * 7 = 21
3 * 8 = 24
3 * 9 = 27
3 * 10 = 30
3 * 11 = 33
3 * 12 = 36
------------------------
สูตรคูณแม่ 4
4 * 1 = 4
4 * 2 = 8
4 * 3 = 12
4 * 4 = 16
4 * 5 = 20
4 * 6 = 24
4 * 7 = 28
4 * 8 = 32
4 * 9 = 36
4 * 10 = 40
4 * 11 = 44
4 * 12 = 48
------------------------
สูตรคูณแม่ 5
5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
5 * 3 = 15
5 * 4 = 20
5 * 5 = 25
5 * 6 = 30
5 * 7 = 35
5 * 8 = 40
5 * 9 = 45
5 * 10 = 50
5 * 11 = 55
5 * 12 = 60
------------------------
สูตรคูณแม่ 6
6 * 1 = 6
6 * 2 = 12
6 * 3 = 18
6 * 4 = 24
6 * 5 = 30
6 * 6 = 36
6 * 7 = 42
6 * 8 = 48
6 * 9 = 54
6 * 10 = 60
6 * 11 = 66
6 * 12 = 72
------------------------
สูตรคูณแม่ 7
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
7 * 11 = 77
7 * 12 = 84
------------------------
สูตรคูณแม่ 8
8 * 1 = 8
8 * 2 = 16
8 * 3 = 24
8 * 4 = 32
8 * 5 = 40
8 * 6 = 48
8 * 7 = 56
8 * 8 = 64
8 * 9 = 72
8 * 10 = 80
8 * 11 = 88
8 * 12 = 96
------------------------
สูตรคูณแม่ 9
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18
9 * 3 = 27
9 * 4 = 36
9 * 5 = 45
9 * 6 = 54
9 * 7 = 63
9 * 8 = 72
9 * 9 = 81
9 * 10 = 90
9 * 11 = 99
9 * 12 = 108
------------------------
สูตรคูณแม่ 10
10 * 1 = 10
10 * 2 = 20
10 * 3 = 30
10 * 4 = 40
10 * 5 = 50
10 * 6 = 60
10 * 7 = 70
10 * 8 = 80
10 * 9 = 90
10 * 10 = 100
10 * 11 = 110
10 * 12 = 120
------------------------
สูตรคูณแม่ 11
11 * 1 = 11
11 * 2 = 22
11 * 3 = 33
11 * 4 = 44
11 * 5 = 55
11 * 6 = 66
11 * 7 = 77
11 * 8 = 88
11 * 9 = 99
11 * 10 = 110
11 * 11 = 121
11 * 12 = 132
------------------------
สูตรคูณแม่ 12
12 * 1 = 12
12 * 2 = 24
12 * 3 = 36
12 * 4 = 48
12 * 5 = 60
12 * 6 = 72
12 * 7 = 84
12 * 8 = 96
12 * 9 = 108
12 * 10 = 120
12 * 11 = 132
12 * 12 = 144
------------------------

 

ตัวอย่างโค้ดลองเอาไปรันทดสอบกันดูน่ะจ๊ะ

def multiple_table(n):
 print('สูตรคูณแม่ '+str(n))
 # range (1, 12 + 1) คือสร้างชุดตัวเลข 1 - 12 
 for i in range (1, 12 + 1):
  print("%d * %d = %d" % (n, i, n * i))

for i in range(2, 12+1):
 multiple_table(i)
 print('------------------------')

***โค้ดด้านบนแอดมินได้แฝง bug บางอย่างไว้นอยากให้น้องๆทดลองรันโคัดและใส่พารามิเตอร์ในฟังก์ชั่น multiple_table หลายๆแบบดูหรือไม่ก็ทดลองนำโค้ดของแอดมินไปพัฒนาต่อยอดกันดูได้น่ะจ๊ะบ๊ายบาย

เทพควิช-lnwquiz