เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา C++ พร้อมแจกซอสโค้ด


🕑 28 พ.ย. 2562
เขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา C++ พร้อมแจกซอสโค้ด

ใครกำลังฝึกเขียนโภาษา C++ ลองเอาโค้ดโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2-12 ด้วยภาษา C++ ไปศึกษากันดูได้เลย

 

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ต่างๆตาม input ที่เรากรอกเข้า ด้วยภาษา C++ 

ตัวอย่างที่ 1 จะรับค่าแม่สูตรคูณเข้ามาแล้วแสดงสูตรคูณแม่นั้นๆ

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cout << "กรุณาใส่หมายเลขแม่สูตรคูณ: ";
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= 12; ++i) {
    cout << n << " * " << i << " = " << n * i << endl;
  }
  
  return 0;
}
 • บรรทัดแรกคำสั่ง #include <iostream> ในส่วนนี้เป็นการบอกให้ C++ นำไลบรารีที่ชื่อ iostream มาใช้ในโปรแกรมของเรา โดย iostream คำว่า io มาจากคำว่า input-output คือไฟล์นี้จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการอ่านค่าข้อมูล และการนำข้อมูลแสดงออกทางจอ
 • using namespace std; เพื่อใช้คำสั่ง cout,cin โดยไม่ต้องมี std prefix เราจำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้ในโปรแกรมของเรา ถ้าเราไม่ประกาศ using namespace std; เราจะต้องใช้คำสั่งประมาณนี้  std :: cout
 • ฟังก์ชัน main() ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชัน main() ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันหลักในการประมวลผทุกครั้ง
 •  cout เป็นคำสั่งพื้นฐานในที่ใช้เพื่อแสดงผลข้อความทางหน้าจอ ถ้าต้องการแสดงข้อความอะไรก็ให้ใช้สั่ง cout
 •  cin เอาค่าที่รับค่าจากคีย์บอร์ดมาใส่ให้กับตัวแปร
 • for เป็นคำสั่งวนลูปแสดงสูตรคูณแต่ละแม่ 12 บรรทัด ดังตัวอย่างผลลัพธ์ด้านล่าง
 • คำสั่ง endl (การขึ้นบรรทัดใหม่) คือ การที่เราบอกให้ส่วน Output (จอดำๆ) ทำการขึ้นบรรทัดใหม่

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดตัวอย่างที่ 1

กรุณาใส่หมายเลขแม่สูตรคูณ: 12
12 * 1 = 12
12 * 2 = 24
12 * 3 = 36
12 * 4 = 48
12 * 5 = 60
12 * 6 = 72
12 * 7 = 84
12 * 8 = 96
12 * 9 = 108
12 * 10 = 120
 

ตัวอย่างที่ 2 จะรับค่าแม่สูตรคูณเริ่มต้น และแม่สูตรคูณสิ้นสุด

จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ 1 แต่เพิ่มการรับค่าแม่สูตรคูณสิ้นสุดเข้ามาแล้วใช้ลูป for วนแสดงค่าแม่สูตรคูณ

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num_start;
  int num_end;
  cout << "กรุณาใส่ตัวเลขแม่สูตรคูณเริ่มต้น:";
  cin >> num_start;
  cout << "กรุณาใส่ตัวเลขแม่สูตรคูสิ้นสุด:";
  cin >> num_end;
  for (num_start ; num_start <= num_end; ++num_start) {
  	 cout << "สูตรคูณแม่ " << num_start << endl;
  	for (int i = 1; i <= 12; ++i) {
	    cout << num_start << " * " << i << " = " << num_start * i << endl;
	  }
   cout << "--------------------" << endl;
	}
  return 0;
}

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดตัวอย่างที่ 2  ซึ่งจะแสดงสูตรคูณแม่ 2-12

กรุณาใส่ตัวเลขแม่สูตรคูณเริ่มต้น: 2
กรุณาใส่ตัวเลขแม่สูตรคูสิ้นสุด: 12
สูตรคูณแม่ 2
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20
2 * 11 = 22
2 * 12 = 24
--------------------
สูตรคูณแม่ 3
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
3 * 7 = 21
3 * 8 = 24
3 * 9 = 27
3 * 10 = 30
3 * 11 = 33
3 * 12 = 36
--------------------
สูตรคูณแม่ 4
4 * 1 = 4
4 * 2 = 8
4 * 3 = 12
4 * 4 = 16
4 * 5 = 20
4 * 6 = 24
4 * 7 = 28
4 * 8 = 32
4 * 9 = 36
4 * 10 = 40
4 * 11 = 44
4 * 12 = 48
--------------------
สูตรคูณแม่ 5
5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
5 * 3 = 15
5 * 4 = 20
5 * 5 = 25
5 * 6 = 30
5 * 7 = 35
5 * 8 = 40
5 * 9 = 45
5 * 10 = 50
5 * 11 = 55
5 * 12 = 60
--------------------
สูตรคูณแม่ 6
6 * 1 = 6
6 * 2 = 12
6 * 3 = 18
6 * 4 = 24
6 * 5 = 30
6 * 6 = 36
6 * 7 = 42
6 * 8 = 48
6 * 9 = 54
6 * 10 = 60
6 * 11 = 66
6 * 12 = 72
--------------------
สูตรคูณแม่ 7
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
7 * 11 = 77
7 * 12 = 84
--------------------
สูตรคูณแม่ 8
8 * 1 = 8
8 * 2 = 16
8 * 3 = 24
8 * 4 = 32
8 * 5 = 40
8 * 6 = 48
8 * 7 = 56
8 * 8 = 64
8 * 9 = 72
8 * 10 = 80
8 * 11 = 88
8 * 12 = 96
--------------------
สูตรคูณแม่ 9
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18
9 * 3 = 27
9 * 4 = 36
9 * 5 = 45
9 * 6 = 54
9 * 7 = 63
9 * 8 = 72
9 * 9 = 81
9 * 10 = 90
9 * 11 = 99
9 * 12 = 108
--------------------
สูตรคูณแม่ 10
10 * 1 = 10
10 * 2 = 20
10 * 3 = 30
10 * 4 = 40
10 * 5 = 50
10 * 6 = 60
10 * 7 = 70
10 * 8 = 80
10 * 9 = 90
10 * 10 = 100
10 * 11 = 110
10 * 12 = 120
--------------------
สูตรคูณแม่ 11
11 * 1 = 11
11 * 2 = 22
11 * 3 = 33
11 * 4 = 44
11 * 5 = 55
11 * 6 = 66
11 * 7 = 77
11 * 8 = 88
11 * 9 = 99
11 * 10 = 110
11 * 11 = 121
11 * 12 = 132
--------------------
สูตรคูณแม่ 12
12 * 1 = 12
12 * 2 = 24
12 * 3 = 36
12 * 4 = 48
12 * 5 = 60
12 * 6 = 72
12 * 7 = 84
12 * 8 = 96
12 * 9 = 108
12 * 10 = 120
12 * 11 = 132
12 * 12 = 144
--------------------

***โค้ดด้านบนแอดมินได้แฝง bug บางอย่างไว้นอยากให้น้องๆทดลองรันโคัดและใส่ input หลายๆแบบดู หรือไม่ก็ทดลองนำโค้ดของแอดมินไปพัฒนาต่อยอดกันดูได้น่ะจ๊ะบ๊ายบาย

เทพควิช-lnwquiz