มารู้จักกับสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence : CC) กันดีกว่า


🕑 7 ก.ค. 2561
มารู้จักกับสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence : CC) กันดีกว่า

โลกปัจจุบันเรื่องลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้ ซึ่งครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence : CC) เป็นสัญญาอนุญาตรูปแบบนึง มีรายเอียดดังนี้

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC)  เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งค่ะที่อนุญาตให้เจ้าของเนื้อหาหรือผลงานของตนสงวนสิทธิ์บางประการ และมอบสิทธิ์บางอย่างให้กับผู้ที่จะนำผลงานของตนไปใช้ทำให้เจ้าของเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างสงวนสิทธิ์ทั้งหมดกับสละสิทธิ์ทั้งหมดอีกต่อไป

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์มีสัญลักษณ์ 4 แบบดังนี้

  • แสดงที่มา/อ้างที่มา (Attribution – BY) : อนุญาตให้ผู้อื่นนำเนื้อหาหรือผลงานไปใช้ได้ แต่ต้องอ้างอิงด้วยว่าเอามาจากไหน

 

  • ไม่ใช้เพื่อการค้า (NonCommercial – NC)  : อนุญาตให้ผู้อื่นนำเนื้อหาหรือผลงานไปใช้ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการค้า
 

  • ห้ามดัดแปลง (No Derivative Works –ND)  : อนุญาตให้ผู้อื่นนำเนื้อหาหรือผลงานไปใช้ได้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือผลงานนั้น
 

  • คนที่นำผลงานของเราไปใช้ งานที่ออกมาต้องเป็น Creative Commons เหมือนกันด้วย  (Share Alike – SA) 
 

 

การกำหนดสัญญาอนุญาตสามารถนำเอาสัญลักษณ์ทั้ง 4 แบบมาประกอบกันเพื่อระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ 6 แบบดังนี้

 
  • Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
  • Attribution CC – BY -SA อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน
  • Attribution CC – BY -ND อนุญาตให้เผยแพร่ได้แต่ต้องระบุที่มา, ห้ามดัดแปลง
  • Attribution CC- BY -NC อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลงแต่ต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้า
  • Attribution CC- BY – NC – SA  อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลงแต่ต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน
  • Attribution CC- BY – NC -ND อนุญาตให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า
 

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ CC0 หรือ "ไม่สงวนลิขสิทธิ์" (No Rights Reserved) คือ ผลงานหรือรูปภาพที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งใจเผยแพร่และยกผลงานนั้นให้เป็นสาธารณสมบัติ

ตัวอย่างรูปที่เป็น cc0 จากเว็บ ttps://pixabay.com ซึ่งเป็นเว็บที่แจกรูปฟรีที่เป็นสัญญาอนุญาต cc0 ทั้งหมด

https://pixabay.com/en/kingfisher-bird-blue-plumage-1905255/

cc0


เพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อย 

สัญญาอนุญาตอีกแบบคือ แบบ Public Domain Work หรือ ทรัพย์สินสาธารณะ  

มีไว้เพื่อระบุว่าผลงานหรือรูปภาพดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติอยู่แล้วหรือไม่สามารถระบุได้ว่ามีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์หรือไม่ เช่น รูปภาพเก่ามากที่ถ่ายขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว เป็นต้น ซึ่ง หากเป็นผลงานที่เจ้าของผลงานนั้นเสียชีวิตไประยะเวลาหนึ่งแล้ว (ซึ่งต่างกันตามรูปแบบของงานและกฎหมายในแต่ละประเทศ แต่เฉลี่ยก็หลัก 30-50-75 ปี)  ผลงานชิ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาธารณสมบัติโดยอัตโนมัติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ครีเอทีฟคอมมอนส์

https://www.blognone.com/node/11173

เทพควิช-lnwquiz