ถ้าใครยังไม่มี PhotoScape X ก็ไปโหลดกันมาติดตั้งได้เลยมีทั้งแบบฟรี และแบบ Pro(สียเงิน)  แต่แนะนำให้โหลด PhotoScape X แบบฟรีมาก็พอครับ การติดตั้งก็ง่ายมากมือนการติดตั้งโปรกรมทั่วไปกด Next ๆ ไม่กี่ทีก็ติดตั้งเสร็จแล้ว😉

PhotoScape X

มาดูวิธีย่อรูปภาพหลายรูปพร้อมกันด้วยโปรแกรม PhotoScape X กันเลย

 

1เข้าเมนู Batch
2คลิกลากรูปภาพ มาใส่ในช่องว่างด้านขวามือ

เข้าเมนู Batch แล้วคลิกลากรูปภาพที่จะย่อขนาดมาใส่ในช่องว่างด้านขวามือ

3ถ้าคลิกที่รูปด้านบนจะเป็นการพรีวิวแสดงรูปใหญ่ให้เห็นด้านล่าง

คลิกที่รูปด้านบนจะเป็นการพรีวิวแสดงรูปใหญ่ให้เห็นด้านล่าง

4คลิกเมนู Resize ที่อยู่ด้านขวาแล้วเลือกกำหนดค่าย่อรูปภาพตาม Width(ความกว้าง)หรือ Height (ความสูง)

Width = ความกว้าง (มีหน่วยเป็น pixcel)
Height = ความยาว (มีหน่วยเป็น pixcel)

คลิกที่เมนู Resize ด้านขวาแล้วเลือกกำหนดค่าย่อรูปภาพตามความกว้างหรือความสูง
ตามภาพตัวอย่าง ผมกำหนดให้ทุกรูปกว้าง 500px
 

5ถ้าปรับแต่งค่า Width(ความกว้าง) หรือ Height (ความสูง) เรียบร้อยแล้วให้กดปุุ่ม  SAVEด้านล่างได้เลย

6ในหน้า save 

ในส่วนของ Save Location 

  • Current Folder: จัดเก็บไฟล์รูปไว้ในโฟนเดอร์ปัจจบัน
  • SubFolder : สร้างโฟนเดอร์ย่อยเพื่อจัดเก็บรูปที่ย่อขนาดของรูปแล้ว
  • Custom :  เลือกโฟนเดอร์จัดเก็บรูปที่ย่อขนาดของรูปเอง
 
หน้าจอ save ใช้ตั้งค่าจัดเก็บรูป ชื่อรูปภาพที่ทำการย่อขนาดแล้ว

 ในส่วนของ Option

  • Image Format : มีให้เลือกว่าจะใช้ Original format (นามสกุลไฟล์ตามไฟล์ต้นฉบับ) หรือ jpg,png gif
  • JPEG Qualty : กำหนดค่าความคมชัดให้รูป

Tab File Name และ Advanced Naming 

  • Prefix : ใส่คำหน้าหน้าชื่อให้กับไฟล์รูป
  • Suffix : ใส่คำลงท้ายชื่อให้กับไฟล์รูป
  • Replace Text :  กำหนดให้แทนที่คำเก่าด้วยคำใหม่ในชื่อไฟล์เดิม
 

7ถ้าปรับแต่งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิก OK โปรแกรมจะบันทึกรูปห้เรา

ในตัวอย่างแอดมินเลือกโฟนเดอร์การจัดเก็บไฟล์รูปที่ย่อขนาดแล้วไว้เป็นแบบ SubFolder ตั้งชื่อว่า output เมื่อเข้าไปยังโฟนเดอร์ของไฟล์รูปปัจจุบันก็จะเห็นโฟนเดอร์ output ปรากฏอยู่ และเมื่อคลิกเข้าไปในโฟนเดอร์ output ก็จะปรากฏรูปที่ถูกย่อขนาดปรากฏอยู่