โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 41 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

41 เลขฐาน 10 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 41 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2
41 เลขฐาน 10
เท่ากับ
101001 เลขฐาน 2
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ด้วยวิธีหารสั้นมีหลัการและวิธีทำดังนี้
  • 1) นำเลขฐานสิบเป็นตัวตั้งคือ 41 แล้วนำฐานของตัวเลขที่ต้องการมาหารคือ 2 ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษเอาไว้
  • 2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษเอาไว้
  • 3) ใช้หลัการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็น 0
4110 =
2
)41
2
)20
เศษ = 1
2
)10
เศษ = 0
2
)5
เศษ = 0
2
)2
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 0
0
เศษ = 1
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือการเขียนคำตอบให้เรียงเศษจากล่างขึ้นบนนั่นเอง
คำตอบ ดังนั้น 4110 = 1010012
😁 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 41 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ