โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 247 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3

247 เลขฐาน 10 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 3 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 247 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3
247 เลขฐาน 10
เท่ากับ
100011 เลขฐาน 3
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เลขฐาน 3 (ternary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 3 ตัวคือ
0, 1, 2
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3 ด้วยวิธีหารสั้น
วิธีทำ
  • 1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 247 แล้วนำฐานของเลขที่ต้องการมาหารคือ 3 เมื่อหารได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2) ถ้าผลหารที่ได้ยังไม่เท่ากับ 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วย 3 อีกครั้ง, ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลหารเป็น 0
24710 =
3
)247
3
)82
เศษ = 1
3
)27
เศษ = 1
3
)9
เศษ = 0
3
)3
เศษ = 0
3
)1
เศษ = 0
0
เศษ = 1
การเขียนคำตอบให้เรียงลำดับจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษโดยเรียงลำดับจากล่างขึ้นบน
คำตอบ24710 = 1000113
😁 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 247 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 3 อื่นๆที่น่าสนใจ