โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 15 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

15 เลขฐาน 10 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน

เทพควิช-lnwquiz
15 เลขฐาน 10
เท่ากับ
1111 เลขฐาน 2
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1

แปลง 15 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน2 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
  • 1) นำเลขฐานสิบเป็นตัวตั้งคือ 15 แล้วนำฐานของตัวเลที่ต้องการมาหารคือ 2 ได้เศษเท่าไหร่ให้เก็บเศษเอาไว้
  • 2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษเอาไว้
  • 3) ใช้หลัการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็น 0
1510 =
2
)15
2
)7
เศษ = 1
2
)3
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 1
0
เศษ = 1
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือการเขียนคำตอบให้เรียงเศษจากล่างขึ้นบนนั่นเอง
คำตอบ ดังนั้น 1510 = 11112
😁 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 15 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ