โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1256 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5

1256 เลขฐาน 10 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 5 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1256 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5
1256 เลขฐาน 10
เท่ากับ
20011 เลขฐาน 5
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เลขฐาน 5 (quinary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 5 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5 ด้วยวิธีหารสั้น
วิธีทำ
  • 1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 1256 แล้วนำฐานของเลขที่ต้องการมาหารคือ 5 เมื่อหารได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2) ถ้าผลหารที่ได้ยังไม่เท่ากับ 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วย 5 อีกครั้ง, ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลหารเป็น 0
125610 =
5
)1256
5
)251
เศษ = 1
5
)50
เศษ = 1
5
)10
เศษ = 0
5
)2
เศษ = 0
0
เศษ = 2
การเขียนคำตอบให้เรียงลำดับจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษโดยเรียงลำดับจากล่างขึ้นบน
คำตอบ125610 = 200115
😁 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1256 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5 อื่นๆที่น่าสนใจ