WWF องค์กรอิสระเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ


🕑 14 ก.ค. 2561
WWF องค์กรอิสระเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

WWF มีประวัติความเป็นมาและหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไรกันบ้าง มาดูกันเลย

WWF เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 29 เมษายนปีพ.ศ. 2504 โดยกลุ่มคนเล็กๆที่มีความหลงใหลและมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันจนก่อกำเนิดองค์กร World Wide Fund for Nature ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

การออกแบบสัญลักษณ์ของ WWF ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชิชิ แพนด้ายักษ์เพศเมียที่ได้มาอยู่สวนสัตว์ในเมืองลอนดอนเมื่อปีพ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ WWF ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมา

WWF ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบสัญลักษณ์ขององค์กรที่จำเป็นจะต้องดูเข้มแข็งและน่าจดจำซึ่งจะเป็นสิ่งที่ก้าวข้ามกำแพงของภาษา  ผู้ร่วมก่อตั้ง WWF ทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันถึงการใช้แพนด้าที่เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ , มีขนมากมายและมีบริเวณรอบตาเป็นสีดำเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กร โดยสัญลักษณ์นั้นได้รับการร่างโดยนักสิ่งแวดล้อมและศิลปินชาวอังกฤษที่ชื่อว่า เจอราลด์ วัตเทอสัน

จากนั้นปีเตอร์ สก็อตต์หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งได้ทำการอ้างอิงและออกแบบมาเป็นสัญลักษณ์รุ่นแรกและได้กล่าวไว้ว่า "เราต้องการสัตว์ที่มีความงดงาม , ใกล้จะสูญพันธ์และเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วโลกด้วยภาพลักษณ์ภายนอกของมัน  เราต้องการสัตว์ที่ดูน่าสนใจภายใต้โทนสีขาวและดำที่จะช่วยให้เราลดต้นทุนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อีกด้วย" 

สัญลักษณ์แพนด้าสีขาว-ดำได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์องค์กรที่เคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์อย่าง WWF นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 WWF ได้ก่อตั้งสำนักงานดำเนินการขึ้นในประเทศไทย และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เกื้อกูลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 WWF ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของ WWF Greater Mekong ซึ่งประกอบด้วย WWF กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ ไทย 

ด้วยจุดมุ่งหมายในการขยายขอบเขตความร่วมมือและการทำงานด้านอนุรักษ์ให้กว้างไกลครอบคลุมสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อ 4 เขตภูมินิเวศที่ระบุไว้ใน WWF Global200 อันประกอบด้วยเขตภูมินิเวศเทือกเขาตะนาวศรี-ถนนธงชัย ป่าดิบแล้งในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ลุ่มน้ำโขงทะเลอันดามัน ครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Critical species) อนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญและมีความเปราะบาง (Critical places) การลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecological Footprint) 

ทั้งนี้ WWF ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับการทำงานด้านอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิผลด้วย

 

WWF เข้ามาดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยได้นั้น เกิดขึ้นจากพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อเจ้าหญิงจูเลียน่า อดีตพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วย เจ้าชายเบิร์นฮาร์ด (องค์ประธานก่อตั้งของ WWF) ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี พ.ศ. 2526 ทั้งสองพระราชวงศ์ทรงแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงอุปถัมภ์งานด้านการอนุรักษ์

จากพระราชปฏิสันถารข้างต้น WWF จึงประสานงานกับรัฐบาลไทย และ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้ก่อตั้งนิยมไพรสมาคมจัดงาน "Save Our Wildlife" ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมทุนช่วยเหลืองานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ (องค์ประธาน WWF International) ทรงเป็นประธานในงานครั้งนั้นด้วย

เงินทุนที่ได้ถูกนำมาใช้ในการก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์อุปถัมภ์

จากนั้น WWF ได้เริ่มเข้าให้การสนับสนุนงานอนุรักษ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกให้การสนับสนุนทุนแก่กรมป่าไม้ ในโครงการอนุรักษ์เสือโคร่งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปี พ.ศ. 2523 WWF มอบเรือเพื่อการสำรวจสถานภาพเต่าทะเลและเฝ้าระวังผู้รุกล้ำรังของเต่าทะเลในบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกหลายโครงการ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก http://www.wwf.or.th

เทพควิช-lnwquiz