Firefox Monitor คือบริการใหม่ด้านความปลอดภัยจาก Mozilla แล้วมันดียังไงมาดูกัน


🕑 2 ต.ค. 2561
Firefox Monitor คือบริการใหม่ด้านความปลอดภัยจาก Mozilla  แล้วมันดียังไงมาดูกัน

Firefox Monitor บริการตรวจสอบประวัติการรั่วไหลของข้อมูลจากอีเมลที่เคยใช้สมัครสมาชิกไว้ในเว็บต่างๆ ว่าเคยถูกแฮ็กหรือไม่

หากใครต้องการลองใช้ Firefox Monitor ให้ไปที่ https://monitor.firefox.com และกรอกอีเมลเข้าไป 

เจ้า Firefox Monitor จะตรวจสอบอีเมลนี้ว่าที่เคยใช้สมัครสมาชิกไว้ในเว็บต่าง ๆ เคยมีการรั่วไหลของข้อมูลหรือเคยถูกแฮ็ก หรือไม่

Firefox Monitor

Firefox Monitor  แสดงหน้าจอว่าอีเมลเราที่ใช้สมัครสมาชิกไว้ในเว็บต่างๆ ไม่เคยมีการรั่วไหลของข้อมูล

Firefox Monitor

 

 ส่วนนี่คือหน้าจอแสดงว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลจากเว็บต่าง ๆที่เคยไปสมัครสมาชิกด้วยอีเมลนี้ไว้  อีเมลแอดมินโดนไปแล้วล่ะ สงสัยตั้งรหัสไว้ง่ายเกินไปเมื่อก่อนใช้เป็น 123456 อิๆ  ดังนั้นรหัสผ่านไม่ว่าจะไปสมัครที่ไหน เว็บไหนก็ตั้งไว้ให้ยากหน่อยน่ะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

จากตัวอย่างในรูปด้านล่าง แสดงว่า accoount ที่เคยเอาอีเมลนี้ไปสมัครเช่น dailymotion.com, adobe.com และ bitly.com เป็นต้นมีการรัวไหลของข้อมูล หรือพูดง่าย ๆก็คือเคยถูกแฮ็กนั่นเอง

Firefox Monitor

 

ฟีเจอร์อีกตัวนึงของ Firefox Monitor คือมีให้กรอกอีเมลแอดเดรสเข้าไปในระบบ จากนั้น Firefox Monitor จะคอยสแกนจากฐานข้อมูลในระบบถ้าพบว่าอีเมลที่เคยสมัครสมาชิกไว้ในเว็บต่าง ๆ ของเรามีการรั่วไหลของข้อมูล(data breaches) Firefox Monitor จะแจ้งเตือนเราทราบทันที

Firefox Monitor

 

Firefox Monitor

ลองใช้Firefox Monitor กันดูน่ะครับมีประโยชน์มากแอดมินให้ 100 คะแนนไปเลย

เทพควิช-lnwquiz