🤓

เลขไทย 1-100 เขียนอย่างไรมาดูกัน

😎

นอกจากจะมีเลขไทย 1-100 แล้ว ยังสามารถแปลงเลขอารบิกอื่นๆให้เป็นเลขไทยได้ตามใจชอบอีกด้วย

เทพควิช-lnwquiz
แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

เลขไทย 1-100

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๓๙,๔๐,๔๑,๔๒,๔๓,๔๔,๔๕,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐,๕๑,๕๒,๕๓,๕๔,๕๕,๕๖,๕๗,๕๘,๕๙,๖๐,๖๑,๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๖,๖๗,๖๘,๖๙,๗๐,๗๑,๗๒,๗๓,๗๔,๗๕,๗๖,๗๗,๗๘,๗๙,๘๐,๘๑,๘๒,๘๓,๘๔,๘๕,๘๖,๘๗,๘๘,๘๙,๙๐,๙๑,๙๒,๙๓,๙๔,๙๕,๙๖,๙๗,๙๘,๙๙,๑๐๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
บทความที่เกี่ยวข้อง