โปรแกรมแปลงเลขโรมัน
เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมแปลงเลขโรมัน

สามารถแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมันและแสดงวิธีเขียนเลขโรมันให้อัตโนมัติ

***รองรับตัวเลข 1 - 1,000,000

✍ แปลงเป็นเลขโรมัน

วิธีใช้งาน
1 ใส่ตัวเลขอารบิก 1 - 1,000,000 ที่ต้องการแปลงเป็นเลขโรมันเช่น 23
2 กดปุ่ม "แปลงเป็นเลขโรมัน"
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
เลขโรมัน 23 เขียนอย่างไร ?
เลขโรมัน 23 เขียนไม่ยากค่ะ มาดูคำตอบและวิธีเขียนเลขโรมันกันเลย
เลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่สามารถเขียนแทนได้เฉพาะจำนวนเต็มบวกไม่มีสัญลักษณ์แทน "ศูนย์" และ "ทศนิยม"

หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

  • 1สัญลักษณ์เดียวกันเขียนติดกันได้ไม่เกิน 3 ตัว
  • 2เขียนโดยใช้หลักการเพิ่มคือ เขียนสัญลักษณ์ของตัวเลขเรียงกันไปหรือเรียงลำดับค่าจากมากไปน้อย
  • 3เขียนโดยใช้หลักการลดคือ เขียนสัญลักษร์ของตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ข้างหน้าสัญลักษณ์ของตัวเลขที่มีค่ามาก
  • 4การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้ใช้เครื่องหมายขีด (-) เขียนบนสัญลักษณ์พื้นฐาน 6 ตัว คือ V, X, L, C, D, M โดยสัญลักษณ์ใหม่นี้จะมีค่าเป็น 1,000 เท่าของตัวเลขเดิม

เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1,000
เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
V=5,000
X=10,000
L=50,000
C=100,000
D=500,000
M=1,000,000

วิธีเขียนเลขอารบิก 23 เป็นเลขโรมันมีขั้นตอนดังนี้

1 แยกตัวเลขอารบิกคือ 23 ตามค่าในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักสิบหลักหน่วย
23 =20+3
2 เอาสัญลักษณ์เลขโรมันแทนค่าเลขอารบิกคือ 23 ในแต่ละหลักได้ดังนี้
เลขโรมันที่มา=เลขอารบิก
XXX = 10
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
10 + 10
=20
IIII = 1
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
1 + 1 + 1
=3
เขียนเป็นตารางสรุปเปรียบเทียบเลขอารบิกและตัวเลขโรมันในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักสิบหลักหน่วย
23 =20+3
23 =XXIII
ตอบ เลขอารบิก 23 จึงเท่ากับ XXIII ในระบบเลขโรมัน
ตารางเลขโรมัน
เลขโรมัน=เลขอารบิก
I=1
IV=4
V=5
IX=9
X=10
XL=40
L=50
XC=90
C=100
CD=400
D=500
CM=900
M=1,000
MV=4,000
V=5,000
MX=9,000
X=10,000
XL=40,000
L=50,000
XC=90,000
C=100,000
CD=400,000
D=500,000
CM=900,000
M=1,000,000
😍ขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนเลขโรมมันน่ะค่ะ😍