เครื่องคิดเลขยกกำลัง เช่น กำลัง2, กำลัง3
เครื่องคิดเลขนี้จะแสดงคำตอบและวิธีคิดเลขยกกำลังให้อัตโนมัติ
ยกกำลัง
เท่ากับเท่าไร ?
  • ***คำนวณตัวเลขมากสุดถึง 1,000,000
  • ***คำนวณเลขชี้กำลังได้สูงสุดได้ 30

10 ยกกำลัง 2 เท่ากับเท่าไร?

มาดูคำตอบและวิธีคิดเลขยกกำลังจากโจทย์ 10 ยกกำลัง 2 กันเลย
เทพควิช-lnwquiz
10 ยกกำลัง 2 สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้คือ 102

ความหมายของ 10 ยกกำลัง 2 หรือ 102

102 เป็นเลขยกกำลังที่มี 10 เป็นฐาน และมี 2 เป็นเลขชี้กำลัง
102 หมายถึง 10 คูณกัน 2 ตัวดังนี้

102 = 10 10
102 = 100
ตอบ 102 = 100
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังนะจ๊ะ