คำนวณเปอร์เซ็นต์/ร้อยละ

นอกจากจะมีคำนวณเปอร์เซ็นต์/ร้อยละ แล้ว ยังสามารถหาค้นหาจำนวนเฉพาะอื่นๆ ได้อีกด้วย

เทพควิช-lnwquiz
คิดเปอร์เซ็นต์
เช่น 40 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 200 ?
แปลงค่า % (เปอร์เซ็นต์) ให้เป็นจำนวน
เช่น 5% ของ 50 เท่ากับเท่าไร ?
หาเลขต้นจากเปอร์เซ็นต์
เช่น 7 เป็น 35% ของเลขอะไร ?