เทพควิช-lnwquiz
โปรแกรมหารสั้นออนไลน์ฟรี, พร้อมเฉลยคำตอบและวิธีทำ

โปรแกรมหารสั้นออนไลน์ฟรี! เฉลยคำตอบและวิธีทำให้อัตโนมัติ

การเรียนเรื่องหารสั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่ใส่เลขตัวตั้งและตัวหารโปรแกรมหารสั้นจะเฉลยคำตอบและแสดงวิธีหารสั้นให้คะ
โปรแกรมนี้เปรียนเสมือนเครื่องคิดเลขหารสั้นซึ่งเหมาะกับผู้ที่พึ่งเริ่มหัดเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหาร เช่น นักเรียนป.2, ป.3, ป.4, ป.5 และป.6 เป็นต้น เพื่อนำไปศึกษา, ฝึกทำโจทย์, ตรวจคำตอบและวิธีการหารสั้นได้ด้วยตัวเอง

1ใส่เลขตัวตั้ง (ใส่ตัวเลขได้มากสุด 6 หลักและใส่ได้เฉพาะเลข 0 และจำนวนนับ)

2ใส่เลขตัวหาร (ใส่ตัวเลขได้มากสุด 3 หลักและใส่ได้เฉพาะจำนวนนับ)

3กดปุ่ม "คำนวณ"

4โปรแกรมจะเฉลยคำตอบและแสดงวิธีหารสั้นให้ดังตัวอย่างด้านล่างคะ

โจทย์ 100 ÷ 2 =
เรียก 100 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก
เรียก 2 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
2  
1
1
0
0
0
5
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ตอบ100 ÷ 2 = 50
วิธีคิด
 • นำ 2 มาหาร 1 ในหลักร้อย ได้ 0 เหลือเศษ 1
 • นำเศษ 1 มารวมกับ 0 ในหลักสิบ ได้เท่ากับ 10 จากนั้นนำ 2 มาหาร 10 ได้ 5 เหลือเศษ 0
 • นำ 2 มาหาร 0 ในหลักหน่วย ได้ 0 เหลือเศษ 0
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
50 ✖️ 2 = 100 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 495 ÷ 5 =
เรียก 495 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก
เรียก 5 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
5  
4
4
9
4
5
0
9
9
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ตอบ495 ÷ 5 = 99
วิธีคิด
 • นำ 5 มาหาร 4 ในหลักร้อย ได้ 0 เหลือเศษ 4
 • นำเศษ 4 มารวมกับ 9 ในหลักสิบ ได้เท่ากับ 49 จากนั้นนำ 5 มาหาร 49 ได้ 9 เหลือเศษ 4
 • นำเศษ 4 มารวมกับ 5 ในหลักหน่วย ได้เท่ากับ 45 จากนั้นนำ 5 มาหาร 45 ได้ 9 เหลือเศษ 0
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
99 ✖️ 5 = 495 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 2,024 ÷ 8 =
เรียก 2,024 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก
เรียก 8 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
8  
2
2
0
4
2
2
4
0
2
5
3
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ตอบ2,024 ÷ 8 = 253
วิธีคิด
 • นำ 8 มาหาร 2 ในหลักพัน ได้ 0 เหลือเศษ 2
 • นำเศษ 2 มารวมกับ 0 ในหลักร้อย ได้เท่ากับ 20 จากนั้นนำ 8 มาหาร 20 ได้ 2 เหลือเศษ 4
 • นำเศษ 4 มารวมกับ 2 ในหลักสิบ ได้เท่ากับ 42 จากนั้นนำ 8 มาหาร 42 ได้ 5 เหลือเศษ 2
 • นำเศษ 2 มารวมกับ 4 ในหลักหน่วย ได้เท่ากับ 24 จากนั้นนำ 8 มาหาร 24 ได้ 3 เหลือเศษ 0
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
253 ✖️ 8 = 2,024 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 97,742 ÷ 3 =
เรียก 97,742 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 5 หลัก
เรียก 3 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
3  
9
7
1
7
2
4
2
3
2
5
8
0
เศษ 2
โจทย์ข้อนี้หารไม่ลงตัวเหลือเศษ
ตอบ97,742 ÷ 3 = 32,580 เศษ 2
วิธีคิด
 • นำ 3 มาหาร 9 ในหลักหมื่น ได้ 3 เหลือเศษ 0
 • นำ 3 มาหาร 7 ในหลักพัน ได้ 2 เหลือเศษ 1
 • นำเศษ 1 มารวมกับ 7 ในหลักร้อย ได้เท่ากับ 17 จากนั้นนำ 3 มาหาร 17 ได้ 5 เหลือเศษ 2
 • นำเศษ 2 มารวมกับ 4 ในหลักสิบ ได้เท่ากับ 24 จากนั้นนำ 3 มาหาร 24 ได้ 8 เหลือเศษ 0
 • นำ 3 มาหาร 2 ในหลักหน่วย ได้ 0 เหลือเศษ 2
ตรวจคำตอบ
(ผลหาร ✖️ ตัวหาร) เศษ = ตัวตั้ง
(32580 ✖️ 3) 2 = 97,742 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 107 ÷ 6 =
เรียก 107 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก
เรียก 6 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
6  
1
1
0
4
7
0
1
7
เศษ 5
โจทย์ข้อนี้หารไม่ลงตัวเหลือเศษ
ตอบ107 ÷ 6 = 17 เศษ 5
วิธีคิด
 • นำ 6 มาหาร 1 ในหลักร้อย ได้ 0 เหลือเศษ 1
 • นำเศษ 1 มารวมกับ 0 ในหลักสิบ ได้เท่ากับ 10 จากนั้นนำ 6 มาหาร 10 ได้ 1 เหลือเศษ 4
 • นำเศษ 4 มารวมกับ 7 ในหลักหน่วย ได้เท่ากับ 47 จากนั้นนำ 6 มาหาร 47 ได้ 7 เหลือเศษ 5
ตรวจคำตอบ
(ผลหาร ✖️ ตัวหาร) เศษ = ตัวตั้ง
(17 ✖️ 6) 5 = 107 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โปรแกรมหารสั้น วิธีหารสั้น
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการหารสั้น การฝึกทำโจทย์หารสั้นบ่อยๆ แล้วคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ