เทพควิช-lnwquiz
โปรแกรมหารยาวออนไลน์ฟรี, พร้อมเฉลยคำตอบและวิธีทำ

โปรแกรมหารยาวออนไลน์ฟรี! เฉลยคำตอบและวิธีทำให้อัตโนมัติ

การเรียนเรื่องหารยาวจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่ใส่เลขตัวตั้งและตัวหารโปรแกรมหารยาวจะเฉลยคำตอบและแสดงวิธีหารยาวให้คะ
การหารยาวเป็นการตั้งหารโดยนำตัวหารไปหารเลขตัวตั้งทีละหลัก โดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือ
โปรแกรมนี้เปรียนเสมือนเครื่องคิดเลขหารยาวซึ่งเหมาะกับผู้ที่พึ่งเริ่มหัดเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหาร เช่น นักเรียนป.2, ป.3, ป.4, ป.5 และป.6 เป็นต้น เพื่อนำไปศึกษา, ฝึกทำโจทย์, ตรวจคำตอบและวิธีการหารยาวได้ด้วยตัวเอง

1ใส่เลขตัวตั้ง (ใส่ตัวเลขได้มากสุด 6 หลักและใส่ได้เฉพาะเลข 0 และจำนวนนับ)

2ใส่เลขตัวหาร (ใส่ตัวเลขได้มากสุด 3 หลักและใส่ได้เฉพาะจำนวนนับ)

3กดปุ่ม "คำนวณ"

4โปรแกรมจะเฉลยคำตอบและแสดงวิธีหารยาวให้ดังตัวอย่างด้านล่างคะ

โจทย์ 30 ÷ 2 =
เรียก 30 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลัก
เรียก 2 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
  
1
5
2  
3
0
 
2
  
1
0
 
1
0
  
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 30 ÷ 2 = 15
ตอบ15
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
15 ✖️ 2 = 30 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 500 ÷ 25 =
เรียก 500 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก
เรียก 25 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลัก
วิธีทำ
  
0
2
0
25  
5
0
0
 
0
  
5
0
 
5
0
  
 
0
0
 
0
  
 
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 500 ÷ 25 = 20
ตอบ20
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
20 ✖️ 25 = 500 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 1,000 ÷ 25 =
เรียก 1,000 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก
เรียก 25 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลัก
วิธีทำ
  
0
0
4
0
25  
1
0
0
0
 
0
  
1
0
 
0
  
1
0
0
 
1
0
0
  
 
 
0
0
 
0
  
 
 
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 1,000 ÷ 25 = 40
ตอบ40
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
40 ✖️ 25 = 1,000 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 300 ÷ 4 =
เรียก 300 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก
เรียก 4 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
  
0
7
5
4  
3
0
0
 
0
  
3
0
 
2
8
  
 
2
0
 
2
0
  
 
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 300 ÷ 4 = 75
ตอบ75
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
75 ✖️ 4 = 300 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 8,128 ÷ 6 =
เรียก 8,128 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก
เรียก 6 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
  
1
3
5
4
6  
8
1
2
8
 
6
  
2
1
 
1
8
  
 
3
2
 
3
0
  
 
 
2
8
 
2
4
  
 
 
 
4
โจทย์ข้อนี้หารไม่ลงตัวเหลือเศษ
ดังนั้น 8,128 ÷ 6 = 1,354 เศษ 4
ตอบ1,354 เศษ 4
ตรวจคำตอบ
(ผลหาร ✖️ ตัวหาร) เศษ = ตัวตั้ง
(1,354 ✖️ 6) 4 = 8,128 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 2,848 ÷ 4 =
เรียก 2,848 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก
เรียก 4 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
  
0
7
1
2
4  
2
8
4
8
 
0
  
2
8
 
2
8
  
 
0
4
 
4
  
 
 
0
8
 
8
  
 
 
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 2,848 ÷ 4 = 712
ตอบ712
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
712 ✖️ 4 = 2,848 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โจทย์ 35,826 ÷ 3 =
เรียก 35,826 ว่า ตัวตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลข 5 หลัก
เรียก 3 ว่า ตัวหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 1 หลัก
วิธีทำ
  
1
1
9
4
2
3  
3
5
8
2
6
 
3
  
0
5
 
3
  
 
2
8
 
2
7
  
 
 
1
2
 
1
2
  
 
 
 
0
6
 
6
  
 
 
 
 
0
โจทย์ข้อนี้หารลงตัว
ดังนั้น 35,826 ÷ 3 = 11,942
ตอบ11,942
ตรวจคำตอบ
ผลหาร ✖️ ตัวหาร = ตัวตั้ง
11,942 ✖️ 3 = 35,826 ซึ่งเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่า ผลหารถูกต้อง
โปรแกรมหารยาว วิธีหารยาว
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการหารยาว การฝึกทำโจทย์หารยาวบ่อยๆ แล้วคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ