เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมบวก/ลบ/คูณ/หาร จำนวนเต็ม

กรอกตัวเลข เช่น (16 + (-2)) x (-5)
ใส่โจทย์...
ปิด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
( )
=

1.ใส่ตัวเลขหรือโจทย์ที่ต้องการคำนวณ เช่น 6-12x(-5)x9

2.กดปุ่ม "คำนวณ"

4.โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ


ตัวอย่างหน้าตาผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
6-12x(-5)x9 เท่ากับเท่าไร ? มาดูคำตอบและวิธีทำกัน
ใครอยากรู้คำตอบและวิธีการลบ, คูณจำนวนเต็มจากโจทย์ 6-12x(-5)x9 อย่ารอช้ามาดูกันเลย
วิธีทำ
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีกฎพื้นฐานและลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย คือ
1 ให้คำนวณจากซ้ายไปขวา
2 ถ้ามีวงเล็บ()ให้คำนวณตัวเลขในวงเล็บก่อน
3 ถ้าในโจทย์มีเครื่องหมายคูณxอยู่ตัวแรกนับจากซ้ายมือให้ทำการคูณกันก่อน
4 ถ้าในโจทย์มีเครื่องหมายหาร÷อยู่ตัวแรกนับจากซ้ายมือให้หารกันก่อน
5 จากนั้นค่อยทำการบวก+หรือลบ - ก่อนก็ได้เอาที่สบายใจ

โจทย์ 6-12x(-5)x9 = ?
1 เอา -12x-5 เท่ากับ 60
2 เอา 60x9 เท่ากับ 540
3 เอา 6+540 เท่ากับ 546
ตอบ  6-12x(-5)x9 = 546

💡 คุณสมบัติการบวกจำนวนเต็ม

💡 คุณสมบัติการคูณจำนวนเต็ม

🤓 โจทย์บวก/ลบ/คูณ/หารจำนวเต็มอื่นๆที่น่าสนใจ