โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

99 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 99 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 99 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

99 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 99
3 x 33
9 x 11
11 x 9
33 x 3
99 x 1
คำตอบ 99 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 99 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 11, 33, 99