โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

98 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 98 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 98 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

98 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 98
2 x 49
7 x 14
14 x 7
49 x 2
98 x 1
คำตอบ 98 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 98 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 7, 14, 49, 98