โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

95 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 95 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 95 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

95 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 95
5 x 19
19 x 5
95 x 1
คำตอบ 95 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 95 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 19, 95