โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

94 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 94 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 94 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

94 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 94
2 x 47
47 x 2
94 x 1
คำตอบ 94 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 94 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 47, 94