โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

93 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 93 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 93 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

93 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 93
3 x 31
31 x 3
93 x 1
คำตอบ 93 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 93 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 31, 93