โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

90 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 90 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 90 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

90 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 90
2 x 45
3 x 30
5 x 18
6 x 15
9 x 10
10 x 9
15 x 6
18 x 5
30 x 3
45 x 2
90 x 1
คำตอบ 90 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 90 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90