โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

9 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 9 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 9 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

9 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 9
3 x 3
9 x 1
คำตอบ 9 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 9 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 3, 9