โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

88 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 88 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 88 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

88 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 88
2 x 44
4 x 22
8 x 11
11 x 8
22 x 4
44 x 2
88 x 1
คำตอบ 88 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 88 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88