โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

87 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 87 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 87 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

87 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 87
3 x 29
29 x 3
87 x 1
คำตอบ 87 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 87 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 29, 87