โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

86 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 86 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 86 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

86 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 86
2 x 43
43 x 2
86 x 1
คำตอบ 86 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 86 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 43, 86